Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz Nedir?
Erken çocukluk eğitimi ve gelişimi ile ilişkili konularda uluslararası, ulusal ve bölgesel gelişim ve ihtiyaçlar dahilinde ve gerektiğinde ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde bilimsel çalışmalar, uygulamalar ve eğitim faaliyetleri düzenlemektir.

Vizyonumuz Nedir?
Bilimsel ilkeler çerçevesinde bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda erken çocukluk eğitimi ve gelişimine katkı sağlayabilecek faaliyetler sürdürmek; bölgesel ihtiyaçları karşılamaya yönelik eğitim ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirmek.
 
Menüyü Kapat